Home | About | Photos | Contact


Statue


Prefectures
of Japan
Name
Aomori
Makino Itsuzō | Nichiji Shōnin | Kakizaki Jinbē | Gotō Fusanosuke | Tuna | Hikaru Meiji | Fair Win
Iwate
Gotō Shinpei | Saitō Makoto
Yamagata
Kiyokawa Hachirō
Fukushima
Matsuo Bashō
Gunma
Minamoto no Yoshiie
Tochigi
Kūkai | Ashikaga Takauji | Confucius
Ibaraki
Yamato Takeru
Saitama
Shibusawa Eiichi | Hatakeyama Shigetada | Ogino Ginko | Kumagai Naozane | Kakihara Manzō | Ōta Dōkan | Tenkai | Tōgō Heihachirō | Nogi Maresuke | Matsuo Bashō
Chiba
Walt Disney | Mickey Mouse | Townsend Harris | Hotta Masayoshi | Katō Masao | "Tsuki no Sabaku" | Nichiren
Tōkyō
Part1
Nakamura Fusetsu | Edward Jenner | Taki Rentarō | Anthonius Franciscus Bauduin | Noguchi Hideyo | Komatsunomiya Akihito Shinnō | Saigō Takamori | Yasui Seiichirō | Ichikawa Danjurō