Home | About | Photos | Contact


Character


Prefectures
of Japan
Name
Hokkaidō
Hello Kitty | Peko-chan | Doraemon
Iwate
Sailor-kun
Miyagi
Sailor-kun | Musubimaru
Tochigi
Sanomaru
Saitama
Kenketsu-chan | Center-kun | Kobaton | Peter Rabbit | Benjamin Bunny | Sakacchi | Toppy | Urawa Unako-chan
Tōkyō
Maneki-neko | Custom-kun | Bakabon's Papa | Apo | Gundam | Matsui Hideki
Kanagawa
Momo-chan | Hiyoko-chan | Custom-kun | DB. Starman | Nakahata Kiyoshi | Sucurry | Hello Kitty
Chiba
Mr. ETC | Mar-kun | Rine-chan | Chance-kun | Hot dog man | Umihotaru-kun | Curio-kun
Yamanashi
Raccoon and Rabbit
Nagano
Shibuzaru-kun | Shibuzaru-kun Airou | Airou | Instructor | Otomo Airou
Gifu
Sarubobo Shichifukujin
Ōsaka
Kuidaore Tarō | Billiken
Ehime
Yoshiaki-kun | Natsume Sōseki | Characters of "Botchan"
Kagoshima
Yoshino-gitsune Konkon | Satsuma-ken Tsuntsun | Sakurajiman
Country
or Region
Name
Korea
Military police | Haechi
China
Haibao
Taiwan
Advertisement of Free Wi-Fi | Baozai | Damper Baby